måndag, december 29, 2008

Omröstningen avgjord


Den stora omröstningen om vilket som skulle bli nästa projekt är nu avgjord. Folkets krav pekar väldigt tydligt på att det är Kawasakin jag ska ta itu med. Däremot har det inte sagts något om det ska vara el-varianten, eller PSS-varianten. Borde kanske börjat med en kontrapropositionsvotering.

Men, som den läsare som följer denna inåtvända blogg redan noterat, så har jag parallellt med en till synes utåtriktad demokratisk process, valt att helt bortse från läsarnas mening och redan innan tiden gått ut, påbörjat det projekt som det enligt omröstningen finns minst stöd för. Jag har agerat djupt odemokratiskt. Jag har svikit mina läsare. Jag har frångått de mest fundamentala principerna för nåt slags respekt för en folkopinion.

Å andra sidan tyckte ju de läsare som har röstat fel. Jag har ju lyssnat med den stora tysta majoriteten som Nixon sa i november 1969 när han trappade upp kriget i Vietnamn.

(Nu känns det som om det här håller på att spåra ur igen, är det all styren?)

Hur som helst, vi kan väl vara överens om att jag ganska omedelbart fick mitt straff med sprutspacklet som inte härdar. Det finns nog en gud, trots allt?

Inga kommentarer: